Välkommen till Torvsjö fiskevårdsområde.

Fiskevårdsområdet är beläget ca 25 km nordväst om Åsele tätort. Från Åsele tar man väg 90 mot Vilhelmina, efter ca 17 km tar man av till höger, mot Torvsjö. Området omfattar Torvsjöån, Skarpsjöbäcken samt fyra sjöar och ett tjärnsystem vid Dammvik. Området är lättillgängligt och väl försett med vägar och stigar samt är uppmärkt med skyltar. I anslutning till vatten finns P-platser,
vindskydd samt båtar för uthyrning.

torvsjo.fiskekarta

Läs mer på deras hemsida.