Välkommen till Fredrika FVO

Fredrika fvo är beläget ca 55 km sydost om Åsele tätort. Till Fredrika kommer man från Åsele via väg 92 mot Umeå. Från Umeå motsvarande väg ca 100 km.

Fredrika FVO är beläget i ett naturskönt område runt centrum av Fredrika samhälle. Det omfattar Viskasjön, Bredvattnet samt skinnmuddselet i Gideälven.
Vidare ingår ett flertal mindre sjöar och tjärnar. Området är lättillgängligt vägar och stigar. Vid vissa sjöar finns rastplatser med vindskydd.

fredrika.fiskekarta

Läs mer på deras hemsida