Välkommen till Holmträsk – Storsjö fiskevårdsområde.

Holmträsk-Storsjö fvo är beläget i anslutning till Holmträsk by, ca 40 km söder om Åsele tätort.
Från Åsele tar man väg 90 mot Junsele. I Hälla tar man vänster mot Örnsköldsvik och efter ytterligareca 3 km vänster mot Holmträsk.
Holmträsk-Storsjö fiskevårdsområde omfattar flera större sjöar samt tjärnar med god tillgång på fisk. Området är lättillgängligt och väl försett med vägar och stigar.
I anslutning till vattnen finns p-nöjligheter, rastplatser med vindskydd och eldstäder samt båtar för uthyrning.

holmtrask.storsjo.fiskekarta

Läs mer på deras hemsida