Välkommen till Björksele fiskevårdsområde.


Björksele fiskevårdsområde är beläget ca 35 km sydväst om Åsele tätort i anslutning till Björksele by. Från Åsele tar man väg 90 mot Junsele och efter ca 25 km tar man höger mot Björksele. Området omfattar Västra och Östra Kortingvattnet, Kultran samt Hällbymagasin. Vidare ingår ett flertal mindre sjöar och tjärnar. Området är lättillgängligt och väl försett med vägar och stigar, samt är uppmärkt med skyltar. I anslutning till vattnen finns p-platser, vindskydd och vid vissa vatten finns båtar för uthyrning. I kortet ingår även de delar av Hällbymagasinet som omfattas av Gafsele fvo.

bjorksele.fiskekarta

Läs mer på deras hemsida