Området är beläget några kilometer norr om Fredrika samhälle.
Från Fredrika tar man väg 352 mot Lycksele och efter 10 km passeras Lögdån(Lögdeälven)varifrån väg ansluter till Lögdån/Lögdasjön.
Rödingträsket mfl vatten nås från vägen mot Baksjöliden. Informationstavlor finns i Baksjöliden samt vid Rödingträsket.
Området omfattar Lögdasjön, del av Lögdån(Lögdeälven)uppströms Lögdasjön. Rödingträsket samt ett flertal mindre sjöar,
tjärnar och strömvatten. Området är till stora delar lättillgängligt och väl försett med vägar, stigar och skyltar. I anslutning till
vattnen finns p-platser, vindskydd samt båtar för uthyrning.
Vid Rödingträsket finns stugor för uthyrning.
logdasjons.fiskekarta