Välkommen till Lomsjö FVO

Lomsjö fiskevårdsområde är beläget ca 25 km väster om Åsele tätort. Det omfattar Lomsjön, Rissjön, Saxvattnet, Visjön, Djupsjön och Stam-sjöån. Vidare ingår ett flertal mindre sjöar och tjärnar. Området är lättillgängligt och väl försett med vägar och stigar, samt är utmärkt med skyltar. I anslutning till vattnen finns p-platser, vind-skydd samt båtar för uthyrning.

lomsjo.fiskekarta

Läs mer på deras hemsida.