Välkommen till Tallsjö fiskevårdsområde.

Området är beläget ca 40 km öster om Åsele tätort. Från Åsele tar man väg 92 mot Umeå. Efter ca 30 km når man Borgsjödammen där den långa Borgsjöforsen börjar. Där finns också en informationstavla och kortförsäljning.Området omfattar Gigån(Gideälven) mellan Borgsjödammen och Skinnmuddselets regleringsmaskin, ett tiotal betydande sjöar samt ett antal mindre vattendrag. Området är till stora delar lättillgängligt och väl försett med vägar, stigar och skyltar.

tallsjo.fiskekarta

Läs mer på deras hemsida