Välkommen till Gafsele fiskevårdsområde.

Det är beläget ca 20 km söder om Åsele tätort. Det omfattar Ångermanälven, Sämsjön samt en del av Hällbymagasinet. Vidare ingår ett större antal sjöar och tjärnar. I fiskekortet ingår även Björkseles del av Hällbymagasinet. Området är till stora delar lättillgängligt och är väl försett med vägar och stigar. I anslutning till vattnen finns P – möjligheter, rastplatser samt båt att tillgå. Informationstavlor finns i anslutning till rastplatsen vid Gafselegården.

gafsele.fiskekarta

Läs mer på deras hemsida