Välkommen till Noretbyarnas FVO

Noretbyarnas fiskevårdsområde är beläget omedelbart söder om Åsele tätort. Det omfattar Ångermanälven mellan Åsele och Sörnoret samt de större sjöarna Vispsjön och Baksjön. Vidare förekommer ett stort antal mindre sjöar och tjärnar. Området är till stora delar lättillgängligt och är väl försett med vägar och stigar. I anslutning till vattnen finns parkerings möjligheter samt rastplatser med vindskydd och eldstäder.

noretbyarnas.fiskekarta

Läs mer på deras hemsida.