Välkommen till Hälla Fiskevårdsområde


Vår fina öringsjö, Sörsjön har tyvärr invaderats av gädda och mört så har varit tvungna att godta en återgång till det ursprungliga fiskbeståndet.
Någon enstaka öring kan nog finnas kvar och det är vid midsommartid som du i så fall har chansen att hitta dom. Vi satsar nu istället på Stafseleån,
där kommer vi att förbättra biotopvårdsarbetet sommaren 2013.

halla.fiskekarta

Läs mer på deras hemsida