Välkommen till Rissjö Samfällighetsförening


Överrissjö och Svedjans kortfiskeområde som ligger ca 25 km sydväst från Åsele på väg mot Örnsköldsvik och innefattar ett flertal fina sjöar/tjärnar och del av kvällån. Inom området så kan du fiska fritt i dom flesta vatten förutom Abborrtjärn som är ett inplanterat vatten med fint bestånd av Regnbågslax och Öring. Det finns också ett litet antal privat arrenderade vatten som ej ingår i området, vilka det är kan Lars-Bertil Lundberg upplysa om. Varje år planteras det ut ett antal kilo Regnbåge och Öring i Abborrtjärn ca två veckor innan midsommar och premiär brukar ligga på midsommardagen.

Läs mer på deras hemsida